Què és Q de Festa!

Un distintiu per als espais d'oci nocturn de qualitat

Q de Festa! és un distintiu que reconeix aquells espais de música i ball que compten amb un seguit de recursos i serveis relacionats amb la salut, el benestar i la qualitat.

Aquest és un projecte de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció i la reducció de riscos en el context de l'oci nocturn.


Q de Festa! és un distintiu que s'atorgarà als locals i festivals d'oci nocturn de Catalunya que ofereixin un seguit de serveis per a la promoció de la qualitat i el benestar dels seus usuaris i usuàries.

Q de Festa! no és tan sols un distintiu, sinó una xarxa de locals, espais i festivals d'oci nocturn units en l'objectiu de promoure la prevenció i la reducció de riscos associats al consum i a la festa.

Aquest és un projecte pioner a nivell europeu pel que fa la implicació de la indústria de l'oci en polítiques de prevenció i RdR. Aquesta xarxa vincularà en un futur proper locals i festivals d'arreu de Catalunya i de diferents ciutats d'Europa, com ara París, Brussel·les i Zuric, que també ofereixen serveis afegits de qualitat en l'oci nocturn.

Q de Festa! és membre de:

Party+ - The european network for safer party labels

Altres distintius adherits: