Les novetats de Q de Festa!

Cap d'any amb

Cap d'any amb "Q" a Lleida!

Diumenge, 29 desembre de 2013

La Paeria, l’Associació Anti-Sida de Lleida i l’Agència de Salut Pública de Catalunya promouen aquesta iniciativa, que ja compta amb diversos locals adherits i que s’inclou en el programa Nits Q Lleida.

L’Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració de l’Associació Anti-Sida de Lleida i de la Subdirecció de Drogodependències de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, promou la iniciativa “Cap d’Any amb Q”, per afavorir una nit de cap d’any a la ciutat, més atractiva, més saludable i de més qualitat per a tothom. Els impulsors d’aquesta proposta l’han obert als locals d’oci nocturn de Lleida, buscant la seva complicitat i suport. La iniciativa s’inclou dins del marc d’implementació del programa Nits Q Lleida.

El tinent d’alcalde i regidor de Benestar Social, Josep Presseguer, ha explicat que des de la Paeria es treballa perquè la nit de cap d’any sigui de qualitat alhora que segura. I ha incidit en què des de l’Ajuntament sempre s’està amatent perquè els joves de la ciutat tinguin accés a material informatiu sobre la prevenció de riscos en àmbits com les drogues, la sexualitat o la conducció. Tall de veu Josep Presseguer

Per aconseguir fer un “Cap d’Any amb Q” s’ha fet una crida als locals d’oci nocturn lleidatans perquè s’hi adhereixin amb determinats criteris d’actuació per a la nit de cap d’any. Per sumar-se a la proposta, s’han de desenvolupar accions com:

-Facilitar amb el cotilló materials informatius sobre prevenció de riscos en relació a drogues, la conducció i la sexualitat i informació detallada del transport públic més proper afavorint-ne l’ús i evitar situacions de risc en la conducció. La Paeria i l’Associació Anti- Sida de Lleida facilitaran aquestes materials a cada local d’oci nocturn adherit.

-Assegurar l’accés a aigua fresca als usuaris que ho requereixin, sota criteris de prevenció i reducció de riscos.-Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de venda i de subministrament de qualsevol tipus de beguda alcohòlica als menors de divuit anys.

-Vetllar pel compliment de la normativa en relació a les promocions d'alcohol i vetllar perquè la dispensació de beguda alcohòlica s’ajusti als criteris de distribució responsable (Article 15. 2 i 3 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència).

-Afavorir una nit de respecte i de convivència cívica en l’espai públic.

L’Ajuntament de Lleida posa a l’abast dels locals que compleixin els criteris de qualitat tots els canals de comunicació que té disponibles, com el web de Paeria, web i Facebook de la Regidoria de Joventut, etc. També des de la pàgina web http://www.qdefesta.cat/ es donarà a conèixer la iniciativa.

Fins a un total de divuit locals participaran de l’acció “Cap d’Any amb Q”, i tretze d’ells signaran la carta d’adhesió i compromís als criteris marcats anteriorment.

El Programa Nits Q Lleida, que és el projecte marc on s’inclou aquesta campanya, pretén millorar la qualitat i la imatge de l’oci nocturn a Lleida i dels locals d’oci nocturn en particular.

L’Ajuntament de Lleida ha impulsat nombrosos programes educatius de promoció de la salut a les escoles i als espais de lleure, així com també a programes de mediació comunitària, comptant amb la implicació de diverses regidories. Pel que fa a l’oci nocturn, des de l’any 2006, s’han fet accions puntuals com punts informatius sobre salut, campanyes de sensibilització del conductor alternatiu, trobades participatives amb agents d’oci nocturn o la participació en fòrums professionals –l’últim al maig, al seminari de Berlín de la xarxa europea Newip, on la Paeria ja va presentar una primera proposta-.

El projecte d’intervenció sobre l’Oci nocturn a Lleida s’ha plantejat per generar una interacció continuada, creant un espai de diàleg participatiu entre tots els agents implicats en l’oci nocturn de la ciutat per millorar l’oci nocturn a Lleida. Entre els agents, destaquen els locals d’oci nocturn, els joves, les entitats juvenils i culturals, els cossos de seguretat, les associacions de veïns, les famílies o les institucions.

L’Ajuntament coordina aquest projecte marc des de l’Àrea de Promoció de la Salut i compta amb l’assessoria dels tècnics que posa a disposició la Subdirecció de drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat. La dinamització concreta de les diferents accions es fa a través de la contractació de l’entitat Associació Juvenil per les noves tendències d’art multimèdia (AM+), entitat coneixedora del món de l’oci nocturn i la creativitat musical, a través de la figura professional d’un educador social.

Locals adherits al Cap d’Any amb Q que compleixen tots els criteris de qualitat:
Café Teatre de l’Escorxador 
Casa de la Bomba
Sala Chic
Sala City

Pub Fissure
Fonda Anastasi
Legend 

Pub Línia
Sala Manolita
Maracas
Next Bar
Xtras
Zas