Les novetats de Q de Festa!

Guia de recomanacions per a la prevenció sobre drogues en l’àmbit universitari

Guia de recomanacions per a la prevenció sobre drogues en l’àmbit universitari

Dimarts, 2 febrer de 2016

És un recull de propostes per a universitats sobre quines línies de prevenció i foment del tractament sobre drogues poden desenvolupar als seus espais. La Guia inclou entre d’altres, un marc conceptual, un recull de programes existents que intervenen en aquest àmbit i algunes recomanacions. Actualment els programes presents a les universitats catalanes són En Plenes Facultats Fundació Autònoma Solidària El teu punt La guia incorpora la intervenció des de diferents vessants: treball a l’aula i currículum, festes universitàries, espais residencials, actuació amb personal drogodependents, i altres. Podeu accedir a la Guia de recomanacions per a la prevenció sobre drogues en l’àmbit universitari mitjançant aquest enllaç a l’Hemeroteca de Drogues.