Les novetats de Q de Festa!

Primera formació als Equips Q de festa!

Primera formació als Equips Q de festa!

Divendres, 18 febrer de 2011

La implicació del món local és un element clau per al desenvolupament i manteniment del projecte Q de festa!

L’Equip Q de festa! participa en el projecte oferint suport als espais d’oci nocturn per tal d’aconseguir el distintiu, vetllant pel seu manteniment al llarg de l’any i col·laborant en tasques d'informació i prevenció.

El dimarts Spora celebrà la primera sessió de formació a l'Equip Q de festa! de Tarragona sobre prevenció i reducció de riscos associats al consum de drogues.