Les novetats de Q de Festa!

RdR Cànnabis, el projecte per a un consum responsable de cannabis

RdR Cànnabis, el projecte per a un consum responsable de cannabis

Dimarts, 14 juliol de 2020

La web aporta informació i consells sobre consum responsable en l’àmbit del cànnabis i la salut.

RdRCannabis és un projecte de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat, coordinat per la Subdirecció General de Drogodependències, per aportar informació sobre la reducció de riscos en el consum de cànnabis, i promoure la reflexió del propi consum perquè sigui respectuós i el menys perjudicial possible.

El web va néixer aquest 2020 a partir d’una formació (2016) sobre «cànnabis i salut» dirigida a representants de les associacions cannàbiques. Els continguts, dissenys i estratègies de participació han estat realitzats per un equip de treball format per persones directament relacionades amb els clubs o associacions de cànnabis -ja que és a elles a qui s’adreça aquesta proposta- i també incorporar la perspectiva de diferents professionals de la salut amb experiència en aquest àmbit.

La web és dinamitzada per entitats que treballen en l'àmbit de la prevenció –Episteme– i la comunicació –WINC. I, les xarxes socials estan orientades a afavorir la interacció amb el públic destinatari de la proposta.